Zoneterapi.

Jeg slutter ofte en afspændingsbehandling med zoneterapi.

 Hvis noget ikke fungerer, som det skal, opstår der en ubalance. Under og på fødderne findes et fuldstændigt kort over hele kroppen. Hver del af kroppen har en zone på fødderne, som kaldes en reflexzone. Ved at behandle disse reflexzoner kan man påvirke organerne til at forbedre kroppens funktion, og dermed genoprette kroppens balance.

 

Zoneterapi er både en ny og en gammel behandlingsform. Ny i den forstand, at vi først i
Danmark mere professionelt stiftede bekendtskab med zoneterapien i 70'erne, og gammel,
fordi behandlingsformen har været benyttet i tusinder af år i Østen, Kina, Amerika og Afrika.
hojrefodZoneterapi bruges som behandling til at genoprette det menneskelige legemes balance og sikre kroppens livsvigtige funktioner. En ubalance i disse funktioner viser sig som sygdom.

Da kroppens organisme er et sammensat system, vil en dårlig funktion et sted skabe ubalance i helheden. Dette helhedssyn er grundlaget for teorierne om zoneterapi.

 

Zoneterapien benytter blandt andet meridianbaner som meddelelsesveje. Ved at behandle ømme
reflekszoner på fødder, underben og evt. hænder med specielle tryk-kombinationer, kan zoneterapeuten
påvirke organerne til en bedre funktion, og derved medvirke til at genoprette kroppens balance.venstrefod

De hyppigst forekommende sygdomme hos mennesker, der kommer til zoneterapeut er :
Kredsløbsforstyrrelser, fordøjelsesproblemer, allergier, luftvejslidelser, hormonelle forstyrrelser, urinvejslidelser, muskelsmerter, stress og sygdomme i bevægelsesapparatet.