Akupressur

Akupressur (akupunktur uden nåle)

mand gentofteAkupressur er i dag en af de mest udbredte behandlingsformer i Kina.

Erfaringer vidner om akupressurens og akupunkturens gode effekter. Dette til trods for at der endnu ikke i vestlig forstand er nogen endelig forklaring på, hvorfor det virker. Verdenssundhedsorganisationen WHO har udarbejdet en liste med over 60 sygdomme, hvor akupressur og akupunktur anbefales som behandling.

Kinesisk akupressurmassage er en flere tusind år gammel kinesisk metode til at behandle mange forskellige sygdomme. Behandlingen der anvendes i dag er stort set den samme, som anvendtes i det gamle Kina.
Både i akupressur og akupunktur udvælger behandleren en række punkter. Dette gøres på
baggrund af det aktuelle sygdomsbillede.

Punkterne er indbyrdes forbundne via meridianbanerne. Ved påvirkningen af de udvalgte punkter
kan der genoprettes et harmonisk samspil mellem livsenergiens frie strømning i meridiansystemet
og de indre organer.

Det skal her nævnes at akupressur også har sin berettigelse som forebyggende behandlingsform.

Akupressur er populært sagt akupunktur uden nåle. I stedet for nåle anvendes massage og/eller
tryk med især fingerspidserne i de udvalgte punkter.

Om akupressur er mere eller mindre effektiv end akupunktur er umuligt at sige. Det afhænger
blandt andet af det enkelte sygdomsbillede og af, hvordan behandlingen udføres. Dog er det
oplagt, at børn og voksne med nåleskræk med fordel kan vælge akupressuren. Jeg bruger
akupressuren sammen med zoneterapi, afspænding og massage.